Menu

Visual Studio skróty klawiszowe i snippety

24 maja 2018 - .NET

Visual Studio skróty klawiszowe i snippety

Dzisiaj tak trochę z innej bajki ale komuś może się przydać taka lista. Są to najbardziej przydatne skróty klawiaturowe visual studio i parę snippetów.

 

Nawigacja po tekście:

Ctrl – przesuwa kursor o całe słowa w lewo lub prawo

End – przesuwa kursor na koniec linii

Home – przesuwa kursor na początek linii

Page Down – przewija okno w dół

Page Up – przewija okno w górę

Ctrl + Home – przechodzi na początek pliku

Ctrl + End – przechodzi na koniec pliku

 

Zaznaczanie tekstu:

Shift – zaznacza tekst

Shift + Ctrl + Right/Left – zaznacza takst całymi słowami w lewo lub prawo

Shift + End – zaznacza tekst od kursora do końca linii

Shift + Home – zaznacza tekst od początku linii do miejsca w którym znajduje się kursor

 

Kasowanie tekstu:

Backspace – usuwa znaki po lewej stronie kursora

Ctrl + Backspace – usuwa całe słowa po lewej stronie kursora

Del – usuwa znaki po prawej stronie kursora

Ctrl + Del – usuwa całe słowa po prawej stronie kursora

Ctrl + L – usuwa całą linię

 

Komentarze:

Ctrl + K, C – komentuje zaznaczony fragment

Ctrl + K, U – odkomentowywuje zaznaczony fragment

 

Zakładki:

Ctrl + K, K – dodaje daną linię do zakładek

Ctrl + W, B – wyświetla okno zakładek

 

Rozwijanie i zwijanie kodu

Ctrl + M, M – zwija i rozwija dany blok kodu

Ctrl + M, O – zwija wszystkie bloki kodu

Ctrl + M, P – rozwija wszystkie bloki kodu

 

Taby:

Ctrl + Tab – wybiera po kolei otwarte taby

Ctrl + Shift + Tab – wybiera otwarte taby od końca

Ctrl + F6 – przechodzi do następnego tabu

Ctrl + Shift + F6 – przechodzi do poprzedniego tabu

Ctrl + F4 – zamyka aktywny tab

Alt + W + L – zamyka wszystkie otwarte taby

Ctrl + , – otwiera okno nawigacji po plikach

Shift + Alt + Enter – maksymalizuje aktywny tab

 

Szukanie i zamiana:

Ctrl + F – wyświetla okno wyszukiwania

Ctrl + Shift + F – wyświetla okno wyszukiwania w plikach

F3 – przejście do następnego wystąpienia szukanej frazy

Shift + F3 – przejście do poprzedniego wystąpienia szukanej frazy

Ctrl + H – wyświetla okno zamiany tekstu

Alt + R – zamienia aktualnie zaznaczone wystąpienie szukanego tekstu

Alt + A to – zamienia wszystkie wystąpienia aktualnie szukanego tekstu

 

Uruchamianie, debugowanie i kompilowanie:

Ctrl + F5 – uruchomienia aplikacji

F5 – uruchomienie aplikacji w trybie debug

Shift + F5 – zatrzymanie sesji debugowania

F9 – wstawia lub usuwa break point

F10 – przejście do rezultatu wykonania metody

F11 – przejście do wnętrza metody

Shift + F11 – wyście z metody

Ctrl + Shift + B – buduje aplikację bez jej uruchamiania

F8 – przechodzi po kolei po występujących błędach

 

Snippety:

class – stworzenie nowej klasy

ctor – stworzenie konstruktora

cw – tworzy wiersz Console.WriteLine

do to create a do loop

enum – tworzy enum

exception – tworzy nowy wyjątek

for – tworzy blok pętli for

forr – tworzy blok pętli for ze zmniejszającą się zmienną pętli po każdej iterazji

foreach – tworzy pętle foreach

if – tworzy blok warunku if

Interface – tworzy interfejs

prop – stworzenie właściwości

propfull – stworzenie właściwości z prywatnym polem i accessorami get i set

propg – tworzy właściwości z prywatnym setterem

while – tworzy blok pętli while

try – tworzy blok try / catch

tryf – tworzy blok try / finally

 

Formatowanie kodu:

Tab – przesuwa zaznaczony obszar o jeden tabulator w prawo

Shift + Tab – przesuwa zaznaczony obszar o jeden tabulator w prawo

Ctrl + K, F – formatuje zaznaczony kod

Ctrl + K, F – formatuje cały dokument

Jedna myśl nt. „Visual Studio skróty klawiszowe i snippety

Daria

„Shift + Tab – przesuwa zaznaczony obszar o jeden tabulator w prawo” a nie w lewo?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *