Menu

Podstawy

SOLID czyli o dobrych praktykach w programowaniu obiektowym
SOLID o co chodzi i czym jest S.O.L.I.D jest mnemonikiem wymyślony przez Robera C. Martina. Jest to skrót od 5 reguł, które mają na celu pisanie dobrego [...]
LINQ – podstawy zapytań do obiektów
LINQ Wprowadzenie LINQ – ang. Language Integrated Query (zintegrowany język zapytań) – jest to potężna grupa narzędzi, służąca do operowania na [...]
Wyrażenia Lambda, czyli delegaty cz.2
Wyrażenia Lambda Wyrażenia lambda to anonimowa funkcja, której używamy do stworzenia delegatów i drzew wyrażeń (ang. expression Trees). Z podstawami [...]
Delegate – czyli delegaty od podstaw cz.1
Delegaty ogólnie: A więc co to jest delegat (ang. delegate). Jest to obiekt typu referencyjnego, który wskazuje na metodę lub metody o określonej [...]