Menu

Wzorce projektowe – Builder

18 kwietnia 2017 - .NET, Wzorce projektowe

W tej serii będę opisywał najpopularniejsze wzorce projektowe. Nie odkryję tu Ameryki, jednak posty te będą powstawać głównie dla utrwalenia wiedzy i możliwości szybkiego jej przejrzenia, a jeżeli komuś się to przyda to tym lepiej.

Na pierwszy ogień idzie jeden z podstawowych wzorców konstrukcyjnych a więc tytułowy „Builder”

Zalety: Za pomocą tego wzorca oddzielamy proces tworzenia obiektu od jego implementacji (za przykład mogą tu posłużyć wszelkiej maści konwertery potrafiące dać wiele formatów wynikowych).

Składowe:

 1. Builder – jest interfejsem abstrakcyjnym służącym do tworzenia obiektów.
 2. ConcreteBuilder 
  • Tworzy i łączy poszczególne składniki ze sobą.
  • Generuje i śledzi poszczególne wygenerowane składniki.
  • Udostępnia interfejs do pobrania gotowego obiektu.
 3. Director – tworzy obiekt za pomocą interfejsu klasy „Builder”.
 4. Product
  •  To on reprezentuje nasz wygenerowany złożony obiekt
  • Zawiera klasy definiujące składowe obiektu, oraz interfejsy do ich łączenia

 

Na diagramie przedstawia się to następująco:

 

Zastosowanie:

 

Czas na odrobinę kodu

 1. Tworzymy model naszego pożądanego obiektu (Product), który będzie tworzony przy użyciu Director’a implementującego interfejs Buildera
  namespace Builder.Product
  {
    public class Computer
    {
      private readonly string _computerOwner;
      public Cpu cpu { get; set; }
      public RamMemory ramMemory { get; set; }
      public HardDriveType hardDriveType { get; set; }
  
      public Computer(string computerOwner)
      {
        _computerOwner = computerOwner;
      }
  
      public override string ToString()
      {
        return string.Format("Owner: {0}\nCPU: {1}\nMemory: {2} GB\nHard Drive: {3}\n",
          _computerOwner, cpu, (int)ramMemory, hardDriveType);
      }
    }
  }
 2. Kolej na nasz abstrakcyjny interfejs (Builder), który pomoże stworzyć nasz pożądany obiekt (Product).
  namespace Builder
  {
    public interface IComputerBuilder
    {
       void BuildCpu();
       void BuildRamMemory();
       void BuildHardDriveType();
       Computer GetComputer();
    }
  }
  

  Dla ułatwienia tego przykładu utworzyłem klasę Assembly

  namespace Builder.Model
  {
    public class Assembly
    {
      public enum Cpu
      {
        i3,
        i5,
        i7
      };
      
      public enum RamMemory
      {
        One = 1,
        Two = 2,
        Four = 4,
        Eight = 8
      }
  
      public enum HardDriveType
      {
        HDD,
        SSD,
        HYBRID
      }
    }
  
 3. Czas na Concrete Builder, który implementuje nasz interfejs (Builder). W moim wypadku są tą trzy klasy.
  namespace ConcreteBuilder
  {
    public class CheapComputerBuilder : IComputerBuilder
    {
      Computer _computer;
      public CheapComputerBuilder(string ownerName)
      {
        _computer = new Computer(ownerName);
      }
      public void BuildCpu()
      {
        _computer.cpu = Cpu.i3;
      }
  
      public void BuildHardDriveType()
      {
        _computer.hardDriveType = HardDriveType.HDD;
      }
  
      public void BuildRamMemory()
      {
        _computer.ramMemory = RamMemory.Two;
      }
  
      public Computer GetComputer()
      {
        return _computer;
      }
    }
  }
  
   public class ExpensiveComputerBuilder : IComputerBuilder
    {
      Computer _computer;
      public ExpensiveComputerBuilder(string computerOwner)
      {
        _computer = new Computer(computerOwner);
      }
      public void BuildCpu()
      {
        _computer.cpu = Cpu.i7;
      }
  
      public void BuildHardDriveType()
      {
        _computer.hardDriveType = HardDriveType.SSD;
      }
  
      public void BuildRamMemory()
      {
        _computer.ramMemory = RamMemory.Eight;
      }
  
      public Computer GetComputer()
      {
        return _computer;
      }
    }
  
   public class NormalPriceComputerBuilder : IComputerBuilder
    {
      Computer _computer;
      public NormalPriceComputerBuilder(string computerOwner)
      {
        _computer = new Computer(computerOwner);
      }
      public void BuildCpu()
      {
        _computer.cpu = Cpu.i5;
      }
  
      public void BuildHardDriveType()
      {
        _computer.hardDriveType = HardDriveType.HYBRID;
      }
  
      public void BuildRamMemory()
      {
        _computer.ramMemory = RamMemory.Four;
      }
  
      public Computer GetComputer()
      {
        return _computer;
      }
    }
  
 4. Director, odpowiada za prawidłową sekwencję budowania naszego obiektu.
  namespace Builder.Director
  {
    public class Manufacturer
    {
      public void BuildComputer(IComputerBuilder computerBuilder)
      {
        computerBuilder.BuildCpu();
        computerBuilder.BuildHardDriveType();
        computerBuilder.BuildRamMemory();
        computerBuilder.GetComputer();
      }
    }
  }
  
 5. Gotowy działający program
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        Manufacturer newManufacturer = new Manufacturer();
  
        // Lets have the Builder class ready
        IComputerBuilder computerBuilder = null;
  
        // Create a new cheap computer
        computerBuilder = new CheapComputerBuilder("Dave");
        newManufacturer.BuildComputer(computerBuilder);
        Console.WriteLine("A new Computer built:\n\n{0}", computerBuilder.GetComputer().ToString());
  
        // Create a new normal price computer
        computerBuilder = new NormalPriceComputerBuilder("Tom");
        newManufacturer.BuildComputer(computerBuilder);
        Console.WriteLine("A new Computer built:\n\n{0}", computerBuilder.GetComputer().ToString());
  
        // Create a new expensive computer
        computerBuilder = new ExpensiveComputerBuilder("Joe");
        newManufacturer.BuildComputer(computerBuilder);
        var computer = computerBuilder.GetComputer();
        Console.WriteLine("A new Computer built:\n\n{0}", computerBuilder.GetComputer().ToString());
      }
    }
  

A poniżej wynik finalny działania naszego programu

Jedna myśl nt. „Wzorce projektowe – Builder

 • Pingback: Abstract Factory - wzorce projektowe | Mateusz Pajewski

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *